Saturday, September 10, 2011

Les Amours Imaginaires

Každého znudí zkoušet drama
s obehranými výjevy,
vykládat věčně od Adama,
co dávno kdekdo dobře ví,
brát vážně snahu o zdráhání,
narážet posté na zábrany,
k nimž u dívek lze přihlížet
nanejvýš do třinácti let.
Každého jednou znaví stesky,
přísahy, klepy, dojetí,
lži, hrozby, prosby, pugéty,
šestistránkové třeskyplesky,
matinky vždycky probdělé
a trapně hodní manželé ...
 Evžen Oněgin - A. S. Puškin

2 comments: